SZÉKESFEHÉRVÁR PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA
(ingyenes felolvasó program letöltése)     Váltás a grafikus oldalra
Hírek
Tájékoztató együttműködő szervek számára

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 51. § (1) bekezdése és 1. § 17. pontja alapján együttműködő szervnek minősül

 1. az államigazgatási szerv,
 2. a helyi önkormányzat,
 3. a törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított egyéb jogalany,
 4. az Országos Bírósági Hivatal és a bíróság,
 5. az alapvető jogok biztosa,
 6. az ügyészség,
 7. a közjegyző,
 8. a bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó iroda,
 9. a hegyközségek kivételével a köztestület,
 10. a közüzemi szolgáltató,
 11. a törvényben vagy kormányrendeletben elektronikus ügyintézésre kötelezett közfeladatot ellátó vagy közszolgáltatást nyújtó jogalany, valamint
 12. a meghatározott ügyek e törvény szerinti elektronikus intézését önkéntesen vállaló, az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően biztosító és ezt az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek bejelentő, az a)-k) alpont hatálya alá nem tartozó jogalany.

Fent felsorolt együttműködő szervek az Eüsztv. 52. § (2) bekezdése alapján fő szabály szerint elektronikus úton tartják a kapcsolatot egymással.

Az Eüsztv. 57. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala mint együttműködő szerv az alábbiakban teszi közzé a biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét (a fent felsorolt együttműködő szervek tehát ezen hivatali kapukra küldhetik az elektronikus úton továbbított küldeményeiket).

  rövid név KRID kód

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZFVARMJV

704154112

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

SZFVARPH

356731751

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adóiroda

SZFPMHIV

124682738


Hírportál
Önkormányzat
Civil
Kultúra
Turizmus
Ifjúság
Gazdaság
Sport
Egészség
Oktatás
Sajtó
Karrier

Köszöntő

Ügyintézés

Városüzemeltetés
Kérdőív a közösségi fejlesztésekhez

Hírlevél feliratkozás